Biên bản bàn giao

Thứ tư , 06/05/2015, 10:47 GMT+7
     
Đến cuối tháng 5, Chi đội của em đã hoàn thành việc trồng và chăm sóc hai hàng cây trước cổng trường. Trước ngày ra trường, Chi đội em bàn giao hai hàng cây ấy cho Liên chi đội. Em hãy ghi lại biên bản cuộc bàn giao đó.

1.   Biên bản bàn giao ghi lại những điều thống nhất giữa hai hay nhiều bên về việc bàn giao công việc, tài sản

2.   Biên bản bàn giao gồm 3 phần :

a)   Phần mở đầu (ghi quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm và thời gian lập biên bản, tên biên bản).

b)  Phần chính (ghi tên các bên tham gia bàn giao, nội dung bàn giao).

c)   Phần kết thúc (ghi tên, chữ kí đại diện của các bên).

Đến cuối thán5, Chi đội của em đã hoàn thành việc trồnvà chăm sóc hai hàng cây trước cng trường. Trước ngày ra trường, Chi đội em bàn giao hai hàncây ấy cho Liên chi đội. Em hãy ghi lại biên bản cuộc bàn giao đó.

BÀI LÀM

Trường Tiểu học Hòa Bình

Liên đội TNTP Hồ Chí Minh

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÂY TRỒNG

Hôm nay, ngày 12 - 05 - 2006, chúng tôi gồm :

-     Chi đội lớp 5/1

      Đại diện : La Thành Công, Chi đội trưởng.

-     Liên đội Tiểu học Hòa Bình.

      Đại diện : Hoàng Thị Hà, Liên đội trưởng.

Sau khi kiểm tra, xem xét hai hàng cây trước cổng trường, thống nhất bàn giao cây trồng với nội dung cụ thể như sau :

1.   Chi đội 5/1 bàn giao nhiệm vụ chăm sóc hai cây cho Liên đội Tiểu học Hòa Bình từ ngày 12 – 05-2006.

2.   Tình trạng của cây :

-     Cây phát triển tốt.

-     Cây thứ ba bên phải bị nghiêng, cần chống lại.

3.   Liên đội Tiểu học Hòa Bình cử Liên đội 4/1 tạm tiếp quản để chăm sóc bình thường trong ba tháng hè.

4.   Biên bản này lập thành hai bản, Chi đội 5/1 giữ một bản, Liên đội giữ một bản.

Đại diện Liên đội Tiểu học Hòa Bình                                     Đại diện Chi đội 5/1

                        Hoàng Thị Hà                                                  La Thành Công

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Cach lam bien ban ban giao bien ban ban giao 5 huong dan lam bien ban ban giao 5