Biên bản cuộc họp

Thứ tư , 06/05/2015, 10:47 GMT+7
     
Ghi lại biên bản một cuộc họp tổ mà các em mới tổ chức trong thời gian gần đây.

1.   Biên bản là bản ghi lại nội dung một việc hoặc một thực tế để làm bằng chứng.

2.   Nội dung biên bản cuộc họp gồm 3 phần :

a)   Phần mở đầu (ghi quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản).

b)  Phần chính (ghi thời gian địa điểm, thành phần tham gia, chủ đề cuộc họp, diễn biến và kết luận của cuộc họp).

c)   Phần kết thúc (ghi tên, chữ kí của chủ tọa và thư kí).

Ghi lbiên bản một cuộc họp tổ mà các em mới tổ chức trong thời gian gần đây.

BÀI LÀM

Trường Tiểu học

Nguyễn Viết Xuân

Tổ 1 - Lớp 5B

Cộng hòa Xã hội Chủn ghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 5, ngày 24 - 11 - 2006

 

BIÊN BẢN HỌP TỔ

I.    Thời gian, địa điểm họp :

-     Thời gian : 16 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2006.

-     Địa điểm : Lớp 5B.

II.   Thành phần tham dự :

-     Nguyễn Hồng Nam, Tổ trưởng.

-     Hà Thị Mỹ, Tổ phó học tập, Chi đội trưởng.

-     Lưu Ngọc Hà, Tổ phó kỉ luật.

-     Lê Thị Tú, Thư kí.

-     Các thành viên trong tổ.

III. Nội dung buổi họp :

-     Kiểm điểm công tác tháng 11.

-     Kế hoạch, công tác tháng 12.

IV. Diễn biến cuộc họp :

1.   Kiểm điểm :

Bạn Nam tổng kết những điểm 10 trong tổ, ghi vào sổ thành tích những bạn được tuyên dương dưới cờ. Nhận xét tinh thần tham gia các phong trào của từng thành viên và rút kinh nghiệm một số khuyết điểm mà những bạn mắc phải.

2.   Kế hoạch, công tác tháng 12 :

-     Bạn Mỹ :

•     Theo yêu cầu của cô giáo, mỗi bạn phải hoàn thành tốt và đúng thời hạn đồ dùng học tập môn Toán.

•     Chỉtiêu mỗi bạn 1kg giấy đóng góp cho phong trào kế hoạch nhỏ.

•     Đạt mức 100% bạn không đi học muộn.

-     Bạn Hà :

•     Thực hiện tốt công việc sao Đỏ do mình phụ trách.

•     Vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không có rác trong khu vực mình trực.

•     Khi xếp hàng ở sân, 100% bạn không trao đổi trong hàng ngũ.

-     Bạn Nam :

•     Đề nghị các bạn trong tổ đạt điểm 10 nhiều hơn ở môn toán.

•     Cần tích cực hơn trong việc phát biểu, đóng góp xây dựng bài.

V.  Kết luận cuộc họp :

-     Các tổ viên đồng ý với nội dung cuộc họp.

-     Tất cả nhất trí quyết tâm thực hiện tốt những nội dung trong buổi họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 15 phút.

            Thư kí                                                                                     Chủ tọa

Lê Thị Tú                                                                         Nguyễn Hồng Nam

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Cach lam bien ban cuoc hop bien ban cuoc hop 5