Thuật ngữ xem bói tướng mặt nam nữ

Trong thuật xem tướng mặt, các bộ phận trên khuôn mặt của con người được coi là tượng trưng cho những phương diện...