Cách làm đơn

Thứ tư , 06/05/2015, 09:43 GMT+7
     

Cần trình bày đơn đúng quy định :

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Nơi và ngày viết đơn.

+ Tên của đơn.

+ Nơi nhận đơn.

+ Chữ kí của người viết đơn ở cuối đơn.

-     Nội dung đơn :

+ Giới thiệu bản thân.

+ Trình bày lí do.

+ Lời hứa tích cực.

+ Lời cảm ơn.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Cach lam don cach don lop 5