Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

Thứ bảy , 02/05/2015, 12:28 GMT+7
     
Trong một cuộc nói chuyện với học sinh, Bác Hồ có dạy: ‘‘Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” Anh/chị hãy viết bài khoảng 600 từ để thể hiện sự hiểu biết về lời dạy trên.

1.   Mở bài

-     Một số thanh niên học sinh thường cố đạt mục đích duy nhất là học cho thành tài, coi nhẹ việc rèn luyện đạo đức. Lại có người học chưa tốt mà không chịu cố gắng học tập, rèn luyện tài năng để sau này có thểphục vụ tốt cho xã hội.

-     Để khuyên học sinh chú trọng trau dồi cả đức lẫn tài, Bác Hồ đã căn dặn: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Cổ đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó

2.   Thân bài

b) Giải nghĩa từ ngữ

-     Có tài: Có kiến thức, kinh nghiệm, năng lực hoàn thành công việc của mình với hiệu quả cao. Giải quyết mọi vấn đề với kết quả tốt nhờ có phương pháp hữu hiệu, sáng tạo.

-     Có đức: Có đạo đức tác phong tốt, có ý thức làm chủ, dũng cảm, trung thực với mọi người. Kính trên, nhường dưới, thương yêu, hết lòng giúp đỡ mọi người, tận tuỵ phục vụ nhân dân...

b)  Nội dung ý nghĩa câu nói

Có tài mà không có đức là người vó dụng:

-     Có tài mà không đem tài năng phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội thì tài năng đó chẳng ích lợi gì.

-     Nếu có tài mà hành động trái đạo đức thì chẳng những vô ích mà còn có hại, bởi tài cao mà không có đạo đức thì càng nguy hại cho xã hội.

-     Dẫn chứng: một học sinh giỏi nhưng vô ki luật, đạo đức kém; một cán bộ quản lí có tài nhưng tham ô, một nhà bác học đem khoa học phục vụ cho mục đích xấu xa.

Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó:

-     Chính tài năng giúp ta hoàn thành công việc. Nếu chỉ có đạo đức, dù nhằm mục đích tốt và tận lực làm, cũng khó làm nên.

-     Hữu đức nhưng vô tài thì việc không những không thành mà còn gây tai hại... Đó là một hình thức của bệnh duy ý chí.

-     Dẫn chứng: một học sinh hạnh kiểm tốt nhưng học hành yếu kém, một cán bộ quản lí có nhiệt tình nhưng trình độ văn hoá, chuyên môn kém thì sẽ sai sót, dẫn đến thất bại.

-     Mối quan hệ giữa tài và đức:

Có đạo đức, có tài năng mới trở thành con người toàn diện.

Đức thể hiện qua thái độ hành động đúng, mục đích hành động tốt. Tài năng thể hiện qua thành quả công việc cao.

3.   Kết bài

Thanh niên học sinh cần trau dồi cả đức lẫn tài để trở thành người công dân tốt, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Co ta ma khong co duc la nguoi vo dung co duc ma khong co tai thi lam viec gi cung kho