Em hãy viết biên bản giao nhận số sách mượn từ nhà trường

Thứ hai , 24/08/2015, 06:58 GMT+7
     
Đề bài: Lớp em được nhà trường cho mượn một số sách nâng cao các môn: Toán, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh để ôn thi tốt nghiệp lớp 9, em hãy viết biên bản giao nhận số sách đó.

I.   PHÂN TÍCH ĐỀ

Đây là một dạng biên bản giao nhận tài sản, nên nhất thiết phải thể hiện được bên giao, bên nhận, nội dung giao nhận, số lượng, chất lượng sách giao nhận, thời hạn trả, điều kiện bảo quản, cách xử lí nếu có sách hỏng hoặc thiếu.

II.  BÀI LÀM

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN SÁCH

Thực hiện chủ trương chung của trường…………….về việc chocác lớp 9 mượn sách phục vụ ôn thi tốt nghiệp ;

Hôm nay, ngày……………., vào hồi…………….giờ,

Tại thư viện trường…………….…………….…………….

Đại diện bên cho mượn sách: Cô giáo…………….phụ trách thư viện

Đại diện bên mượn sách:

- Học sinh…………….…………….Lớp trưởng lớp…………….

Đã tiến hành bàn giao số sách (theo bảng thống kê - điền vào bảng)

S

TT

Tên sách

Năm xut bản

S

lượng

(cuốn)

Tình trạng sách (Ghi rõ lành/ rách, nếu rách ghi rõ rách trang nào)

01

Toán 9 (tập một)

 

 

 

02

Toán 9 (tập hai)

 

 

 

03

Bài tập Toán 9

 

 

 

04

Kiến thức cơ bản môn Toán THCS

 

 

 

05

Ngữ văn 9 (tập một)

 

 

 

06

Ngữ văn 9 (tập hai)

 

 

 

07

Kiến thức cơ bản văn - tiếng Việt THCS

 

 

 

08

Ôn tập môn Sinh vật THCS

 

 

 

09

Sinh vật 9 (tập một)

 

 

 

10

Sinh vật 9 (tập hai)

 

 

 

11

Anh văn 9

 

 

 

12

Bài tập Anh văn 9

 

 

 

13

Ôn tập Anh văn THCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: …………….đầu sách, tổng số cuốn…………….cuốn (Số lượng ghi

bằng chữ…………….…………….…………….…………….).

Tình trạng sách (tổng hợp những nét cơ bản)            …………….…………….……….

…………….…………….…………….…………….…………….……………..

…………….…………….…………….…………….…………….……………..

Trách nhiệm của lớp…………….là:

- Kiểm tra sách trước khi kí nhận ;

- Sử dụng và bảo quản sách 

- Trả sách vào ngày   

Trường hợp làm hỏng, mất, làm rách, xé các trang sách, bôi bẩn phải đềntiền đúng bằng giá ghi ở bìa 4 của cuốn sách cùng loại xuất bản năm 2005, hoặc đền sách cùng loại.

Biên bản được lập thành 3 bản:

Một bản bên mượn sách (lớp trưởng lớp…………….) giữ;

Một bản người giao (cô giáo phụ trách thư viện) giữ;

Một bản gửi ban giám hiệu nhà trường.

Bên mượn      Cô giáo chủ nhiệm              Bên giao Ban            Giám hiệu nhà trường

 (kí nhận)            (bảo lãnh)                           (kí giao)                          (xác nhận)

Nguồn: Những Bài Văn Hay
Viet bien ban nhan sach