Kể lại câu chuyện cậu bé thông minh theo thứ tự các tranh vẽ ở SGK TV3 tập 1 trang 5

Thứ ba , 23/06/2015, 09:52 GMT+7
     
Thuở ấy có một vị vua muốn tìm được người hiền tài ra giúp nước. Vua bèn sai người đi thông báo khắp các làng xã trong nước phải nộp cho triều đình một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu làng nào không thực hiện lệnh vua coi như kháng chỉ, cả làng phải chịu tội. Nghe lệnh vua ban, dân làng rất lo lắng, ăn ngủ không yên. Có một cậu bé không hề lo sợ gì cả, bình tĩnh thưa với cha:

Phương pháp làm bài

- Để thực hiện yêu cầu của đề ra, các em cần đọc lại bài cậu bé thông minh, nắm chắc các ý chính của từng đoạn làm cơ sở cho việc quan sát tranh được thuận lợi.

- Quan sát trình tự từng bức tranh, xem bức tranh vẽ cảnh gì, cảnh đó tái hiện lại sự việc của đoạn nào trong câu chuyện, tiến tới kể toàn bộ câu chuyện.

Thực hành

Bài làm

1. Bức tranh 1:

Thuở ấy có một vị vua muốn tìm được người hiền tài ra giúp nước. Vua bèn sai người đi thông báo khắp các làng xã trong nước phải nộp cho triều đình một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu làng nào không thực hiện lệnh vua coi như kháng chỉ, cả làng phải chịu tội. Nghe lệnh vua ban, dân làng rất lo lắng, ăn ngủ không yên. Có một cậu bé không hề lo sợ gì cả, bình tĩnh thưa với cha:

- Cha hãy đưa con lên kinh đo yết kiết Đức Vua, con sẽ lo được việc này cho dân làng.

Thế là dân làng vội cấp tiền cho hai cha con lên đường.

2. Bức tranh 2:

Lên kinh thành, hai cha con đến trước cung vua. Cậu bé liền kêu khóc ầm ĩ, làm náo loạn cả lên. Vua cho gọi vào, hỏi:

- Cậu bé kia, có chuyện gì mà dám đến đây làm loạn hả?

- Muôn tâu thánh thượng! Bố con vừa đẻ em bé, bắt con phải đi xin sữa. Con đi xin khắp nơi mà không được, về nhà liền bị bố đuổi đi.

Nghe đứa bé nói vậy, Đức Vua liền quát:

- Thằng bé này láo thật, dám đùa với trẫm ư! Bố người là đàn ông, làm sao mà đẻ được hả?

Cậu bé liền đáp ngay:

- Vậy sao Đức Vua ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng?

Vua bật cười và thâm khen cậu bé là một đứa trẻ thông minh. Nhưng Vua vẫn muốn thử tài cậu bé lần nữa.

3. Bức tranh 3

Hôm sau, vua cho người đem đến cho cậu bé một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu hãy làm ba mâm cỗ. Cậu bé nhận lời nhưng đưa cho sử giả một cái kim khâu và dặn.

- Xin ông hãy về tâu lại với Đức Vua, hãy rèn cho tôi chiếc kim khâu này thành một con dao thật sắc, thật bén để tôi xẻ thịt chim.

Vua biết là mình đã tìm được người giỏi, bèn lưu cậu bé lại, gửi vào trường để đào tạo thành người tài cho đất nước.

Bài viết hoàn chỉnh

Thuở xưa, có một vị Vua muốn tìm người hiền tài ra giúp nước. Vua bèn nghĩ ra một kế sách, sai người đi thông báo khắp các làng xã trong nước phải nộp cho triều đình một con gà trống biết đẻ. Nếu không có, Vua sẽ trị tội cả làng. Được tin ấy, mọi người đều lo sợ. Nhưng có một cậu bé bình thản thưa với cha: “Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này”.

Dân làng liền góp tiền bạc để hai cha con họ lên kinh đô. Đến trước cổng thành, cậu bé liền kêu khóc ầm ĩ. Thấy lạ, Vua cho gọi vào, quát mắng cậu bé. Cậu ôm mặt khóc nức nở rồi thưa với vua:

- Tâu Bệ hạ! Bố con vừa mới sinh em bé, bắt con phải đi xin sữa cho em. Con đi khắp nơi mà cũng không xin được, bị bố con đuổi ra khỏi nhà.

Nghe đứa bé nói vậy, nhà Vua liền quát:

- Thằng bé này láo thật, dám đùa với Trẫm ư! Bố ngươi là đàn ông, làm sao mà đẻ được hả?

Nghe Đức Vua nói vậy, cậu bé vội thưa:

- Muôn tâu Bệ hạ! Vậy thì cơ sao Bệ hạ lại ban lệnh cho làng con phải nộp một gà trống biết đẻ trứng ạ?

Nghe cậu bé nói vậy, Đức Vua bật cười và thầm khen cậu bé là một đứa trẻ thông minh. Nhưng Vua vẫn muốn thử tài cậu bé lần nữa.

Hôm sau Vua sai người đem đến cho cậu bé một con chim sẻ và bảo cậu phải làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một cái kim khâu và nói:

- Ông về tâu lại với Đức Vua, hãy cho người rèn chiếc kim khâu này thành một con dao thật bén để xẻ thịt chim.

Nghe sứ giả báo lại vậy, nhà Vua biết là đã tìm được người hiền tại, bèn giữ cậu bé lại và gửi vào trường để đào tạo thành người tài giúp nước sau này.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Cau be thong minh ke chuyen cau be thong mih cau be thong minh lop 3