Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Chủ nhật , 03/05/2015, 09:28 GMT+7
     
về biện pháp tu từ, ngoài các ẩn dụ, hoán dụ thường nói tới, nhà thơ rất chú ý sử dụng kiểu tiểu đối của ca dao, có tác dụng nhấn mạnh ý thơ, tạo ra nhịp thơ uyển chuyển cân xứng, hài hoà và làm cho lời thơ dễ nhớ, dễ thuộc, thấm sâu vào tâm tư người đọc.

Tính dân tộc của bài thơ Việt Bắc thể hiện ở những phương diện sau:

a)   Thể thơ lục bát truyền thống.

b)  Cấu tứ của ca dao với hai nhân vật trữ tình “ta” và “mình”, người ra đi và người ở lại hát đối đáp với nhau.

c)   về biện pháp tu từ, ngoài các ẩn dụ, hoán dụ thường nói tới, nhà thơ rất chú ý sử dụng kiểu tiểu đối của ca dao, có tác dụng nhấn mạnh ý thơ, tạo ra nhịp thơ uyển chuyển cân xứng, hài hoà và làm cho lời thơ dễ nhớ, dễ thuộc, thấm sâu vào tâm tư người đọc.

Ví dụ:

- Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay (Việt Bắc)

-Mình về ta chẳng cho về

Ta túm vạt áo ta đề câu thơ (Ca dao).

d)  về ngôn ngữ thơ: Tố Hữu đã chú trọng lời ăn tiếng nói của nhân dân nên ngôn ngữ rất giản dị, mộc mạc mà cũng rất sinh động để tái hiện lại một thòi cách mạng đầy gian khổ mà dạt dào tình nghĩa.

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Bai tho viet bac bai tho viet bac cua to huu