Thuyết trình tranh luận

Thứ tư , 06/05/2015, 10:05 GMT+7
     
Nêu ý kiến tranh luận (theo vai) Ba bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề : Trên đời này, cái gì quý nhất. Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng, Quý hoặc Nam) nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứng để lời tranh luận có sức thuyết Phục.

Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện :

-     Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

-     Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

-     Phải có lí lẽ để bảo vệ ý kiến riêng.

-     Phải có dẫn chứng thực tế.

-     Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng.

Nêu ý kiến tranh luận (theo vai)

Ba bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận về vấn đề : Trên đời này, cái quý nhất. Hãy đóng vai một trong ba bạn (Hùng,Quý hoặc Nam)nêu ý kiến tranh luận bằng cách mở rộng thêm lí lẽ và dẫn chứnđể lời tranh luận có sức thuyết Phục.

BÀI LÀM

Hùng nêu vấn đề :

Theo tớ, quý nhất là lúa gạo ! Lúa gạo quý như vang. Trong bài Hạt gạo làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa đãgọi hạt gạo là "Hạt vàng làng ta". Các bạn thấy có đúng không, lúa gạo nuôi sống tất cả mọi người. Có ai trong chúng ta không ăn mà sống được đâu ?

Quý không đồng tình :

Mình thấy có cái còn quý hơn lúa gạo, ta dùng nó để mua lúa gạo. Đó là vàng, có vàng tức là có nhiều tiền. Ông bà ta thường nói : "quý như vàng" đó sao ?

Nam khẳng định :

Mình cho rằng quý nhất trên đời là thời giờ. Để tạo ra lúa gạo, vàng bạc, con người cần có thời gian. Các bạn đã nghe câu nói "Thời giờ là vàng bạc" chưa ?

Nguồn: Nhungbaivanhay.net
Thuyet trinh tranh luan 5