Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong truyền...

Tôi bừng tỉnh, hóa ra cuộc gặp gỡ với Ông Gióng là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã cho tôi biết được nhiều điều bổ...