Giải thích câu nói sau của Lênin Học, học nữa, học mãi

Chúng ta đang sống trong một xã hội được mệnh danh là “xã hội tri thức”, “xã hội thông tin”. Hơn bao giờ hết, phương...