Bức thư gửi từ máy bay

Theo dõi đường rơi của vật nặng từ máy bay, bạn sẽ thấy một hiện tượng lạ lùng: vật nặng rớt xuống dưới, nhưng trong...
  • Vỉa hè di động

    Một thiết bị khác cũng dựa trên nguyên tắc của tính tương đối trong chuyển động được dùng ở các triển lãm, và có tên gọi là...
  • Bức thư gửi từ máy bay

    Theo dõi đường rơi của vật nặng từ máy bay, bạn sẽ thấy một hiện tượng lạ lùng: vật nặng rớt xuống dưới, nhưng trong thời gian...