Viết biên bản ghi lại buổi tổng kết thi đua ngày 20 -11

Thứ hai , 24/08/2015, 06:53 GMT+7
     
Đề bài: Vừa qua, trường em tổ chức phát động thi đua học tốt, tham gia các phong trào thể thao văn nghệ tốt để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2005. Sau đợt phát động, lớp em tổ chức buổi tổng kết đợt thi đua đó. Được bầu làm thư kí, em hãy viết biên bản ghi lại buổi tổng kết đó của lớp.

I.   PHÂN TÍCH ĐỀ

Đây là dạng bài lập biên bản một cuộc họp lớp tổng kết một đợt thi đua ngắn ngày lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

-     Hình thức: Đảm bảo hình thức của một biên bản họp

-     Nội dung: Phải ghi lại được những nội dung cơ bản của cuộc họp (thành tích đạt được của lớp).

II.  BÀI LÀM

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày…….tháng……năm 2004

Biên bản

Họp lớp (9H) trường (THCS Trần Mai Ninh)

Tổng kết đợt thi đua học tốt, tham gia phong trào thể thao, văn nghệ

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

I.  Thành phần dự họp

-     Cô giáo chủ nhiệm

-     Các bạn trong lớp (tổng số 46 có mặt 45, vắng 01 có lí do (bạn Nguyễn Văn Nam)

-     Đại biểu: Thầy Hiệu phó và cô giáo Tổng phụ trách đoàn đội

Chủ trì cuộc họp: Cô giáo chủ nhiệm

Thư kí: Nguyễn Hà An, lớp phó phụ trách học tập.

II.  Nội dung

1-  Cô chủ nhiệm nêu lý do cuộc họp, giới thiệu đại biểu và hướng dẫn lớp cách thức tiến hành tổng kết thi đua.

2-  Lớp trưởng đọc tổng kết đợt thi đua của lớp và đưa ra tiêu chí bình xét cá nhân, tập thể xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng.

a.   Kết quả thi đua của lớp (ghi nội dung cụ thể).

-     Ưu, nhược điểm

…………….

-     Kết quả cụ thể

      Kết quả học tập

      …………….

Kết quả phong trào thể thao văn hoá văn nghệ

…………….

b.   Nêu tiêu chí bình xét cá nhân và tổ xuất sắc đề nghị nhà trường khen thưởng.

3-  Các bạn trong lớp phát biểu ý kiến góp ý, giới thiệu những cá nhân, tổ, nhóm xuất sắc (lược ghi những ý chính).

4-  Đại biểu phát biểu ý kiến (lược ghi ý chính).

5-  Cô giáo chủ nhiệm đánh giá tổng quát những thành tích và những tồn tài cần khắc phục trong đợt thi đua (lược ghi ý chính). Hướng dẫn lớp cách thức biểu quyết bầu cá nhân và tập thể xuất sắc (bằng hình thức giơ tay).

6-  Sau khi lớp biểu quyết, lớp trưởng thông báo lại danh sách những cá nhân, tổ, nhóm xuất sắc của lớp được đề nghị nhà trường khen thưởng và nêu vắn tắt nhiệm vụ của lớp trong thời gian còn lại của học kì 1.

7-  Thư kí thông qua biên bản trước lớp

Cuộc họp kết thúc vào hồi…….giờ……..ngày……………..         

                                                                  Thư kí                                                                                           Chủ toạ

Nguồn: Những Bài Văn Hay
Viet bien ban ve ngay 20 11